Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ  حجاب و عفاف  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

امام علی علیه السلام فرمود: «پوشیدگی زن برای او بهتر است و زیبایی اش را پایدارتر می سازد».
(غررالحکم، فصل ۴۴، حرف صاد، حدیث ۱۰)

♥امیدوارم لحظات خوشی را در این وب سپری کنید .♥

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۹ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است


با غرور قدم بگزار دختر چادری!

تو یک نیلوفری!

یک دختر ناز!

یک دختر شیرین!

بخند دختر چادری!

یک دنیا پشت توست!

دنیا دست هایش زیر پای توست!

تو باارزشی نیلوفر من!

دختر چادری!

 • مارال رئیسی

 • مارال رئیسی

هــــــوا گرم بود

 

نسیم ملایمی می وزیـــــــد ...

چه

هنری بود ، رقص بلــــــــــوندی هایت در هوا .

 

چه

خنکـــــــ میشدی با آن آستیــــــــن کوتاه .

چه

 

جذابــــــ بودی با آن عشوه و خنده ها .

 

کنارم نشسته بودی و

                        حس نکردی لذّت مرا :

 

وقتــی راننــده

مـــرا          【خانومـ 】

و خطاب کـرد تـــو را      خانومـــی◄

و

من هم چنان به خـانــوم بودن خـــود می بالــم ...

 • مارال رئیسی

気持ち のデコメ絵文字 مــرا دخـتر خانـــوم مے نـامــند気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字غرورے دارم気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字کـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـ شود気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字احساسـ دارم気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字کـ‌ه با منطق ِگدایان نمـ سازد気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字قلبــ دارم気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字کـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字و زیـبایــ هایـ دارم気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字کـ‌ه حراج چشم هاے بیگانـ‌ه نخواهد شد!気持ち のデコメ絵文字


気持ち のデコメ絵文字اینگونه است مشق شب های دخترانه من...気持ち のデコメ絵文字


دوستان منتظر نظر ای قشنگتون هستم 

 • مارال رئیسی

 • مارال رئیسی

http://delparizad.ir/wp-content/uploads/2012/12/paeez-hijab-mini.jpg

 • مارال رئیسی
 • مارال رئیسی

http://reyhancg.persiangig.com/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8.jpg

 • مارال رئیسی

 • مارال رئیسی